انواع پروتز و کاربرد آن‌ها

از آن جا که پروتز قرار است جایگزین اندام از دست رفته باشد، باید قبل از آن، فرد قطع و یا فقدان یک عضو را تجربه کرده باشد.

بشر همواره در نتیجه بیماری، حادثه، درگیری و یا به عنوان مجازات جرم، قطع عضو را تجربه کرده است و به دنبال آن در پی ساختن جایگزینی برای آن اندام از دست رفته، به منظور بهبود عملکرد، افزایش زیبایی ظاهری، مراقبت و یا ترکیبی از این ها بوده است.

قطع عضو می تواند مادرزادی باشد و یا بعد از تولد رخ داده باشد. از دلایل عمده قطع عضو می توان به بیماری های عروقی، عفونت ها، تومور ها و حادثه یا تروما اشاره کرد.

پروتز ها به صورت کلی به دو دسته « پروتزهای اندام و پروتزهای زیبایی » تقسیم بندی می شوند. خود پروتزهای اندام نیز به طور کلی به دو دسته پروتزهای اندام فوقانی و پروتزهای اندام تحتانی تقسیم بندی می شوند.