كلار گردنی بلند مینروا

بریس مینروا نوعی بریس گردنی- سینه ای- کمری است. این بریس موجب بیحرکتی کامل گردن شده و در آسیب های ویپلش و یا شکستگی های مهره‌های گردنی و اعمال جراحی فیوژن مهره های گردنی از آنها استفاده می‌شود و تنها ارتزی است که تمام حرکات لغزشی و چرخشی مهره‌ها را کنترل میکند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای کلینیک تخصصی ارتوپدی فنی تندیس همراه محفوظ است.