موارد تجویز

 • کمردرد های رایج به علت فشار بر ستون فقرات
 • مناسب جهت پیاده روی و ورزش های سبک
 • مناسب جهت استفاده در سالمندان
 • مناسب جهت کاهش فشار بر دیسک های ستون فقرات
 • فتق شدید دیسک بین مهره های کمر و بیرون زدگی دیسک کمر
 • لغزش مهره های کمر
 • شکستگی و آسیب، جراحی های باز مهره ها کمر و ستون فقرات
 • شل مهره های کمر
 • عفونت چرکی مهره های کمر
 • روماتیسم مفصلی کمر
 • استئوآرتریت مهره های کمر

ارتوز بادی ژاکت جهت کمک به کنترل کامل ستون فقرات طراحی شده است. این ارتوز جهت کاهش درد در برخی از آنومالی های ستون فقرات ،شکستگی فشاری و کایفوز بیش از اندازه تجویز می شود.

در صورتیکه از کنار به ستون مهره های یک نفر به صورت طبیعی نگاه کنید 3 خمیدگی از جلو به عقب در ستون مهره ها وجود دارد یکی از خمیدگی‌ها در ناحیه گردن یکی دیگر در ناحیه سینه و قسمت سوم آن در ناحیه تحتانی مفصل کمر وجود داردو به خمیدگی غیر طبیعی ستون مهره ها به سمت جلو اختلال کیفوز گفته می شود که با عارضه اسکولیوز کاملا متفاوت است. اختلال کیفوز بر اثر شرایط مختلفی که باعث تاثیرگذاری برروی ستون مهره ها میشود ایجاد می شود. این شرایط شامل موارد زیر است:

 • بروز بیماری ارتروز ستون فقرات
 • پوکی استخوان
 • اسپینا بیفیدا  Spina bifida (بیرون زدگی نخاع به علت بسته نشدن کانل نخاعی)

درمان کیفوز معمولا بر اساس علت بروز اختلال انجام می شود.

بريس های كمری نگه دارنده و اصلاح كننده ستون فقرات و دفرميتی پشتي كه در بيماران مراجعه شده تجويز شده است.